PA

הרהורים בעקבות סירוב הרשות הפלסטינית לקבל מישראל את כספי המיסים בעקבות הפעלת חוק הקיזוז

        מאת תת-אלוף (מיל.) יוסי קופרווסר   התועלת הביטחונית לטווח הקצר שישראל מפיקה משיתוף הפעולה הביטחוני נמוכה מהתועלת הביטחונית שמפיקים הפלסטינים, ונמוכה אף יותר מהנזק האסטרטגי ארוך הטווח שנוצר כתוצאה מההשלמה המתמשכת של ישראל עם ההסתה, עידוד הטרור והמאבק המדיני נגד ישראל שמנהלת הרשות התעקשותו של אבו מאזן שלא לקבל מישראל את […]

Read More