פרדיגמה ההומניטארית: אם תרצו אין זו אגדה

א) הפרדיגמה ההומניטרית: אם תרצו אין זו אגדה

http://strategic-israel.org/wp-content/uploads/2017/03/Ribonut-Hebrew.pdf

ב). קובץ מאמרים משנת 2004 ו-2008

המדינה הפלשתינית: אם לא תרצו – אכן זו אגדה (חלק א’) 11/10/2008
www.news1.co.il/Archive/003-D-32444-00.html

הישרדות המפעל הציוני מחייבת נטישת הפרדיגמה המדינית של הקמת ישות פלשתינית, והתמקדות בהיבט ההומניטרי והאישי של המצוקות הפלשתיניות

המדינה הפלשתינית: אם לא תרצו – אכן זו אגדה (חלק ב’)   24/10/2008   

http://www.news1.co.il/Archive/003-D-32669-00.html
בניגוד להצעות הפתרון הכרוכות בנסיגות משטחי יש”ע או בהשארת נוכחות ערבית מסיבית בהם, פתרון המתמקד בהיבט ההומניטרי

Leave a Reply

Your email address will not be published.